Found 4 people matching Taiwanese pop:

Chiang Hwei

Chiang Hwei

Jody Chiang or Jiang Hui, born as Jiang Shuhui, is a Taiwanese popular singer. She is often... more »

Jay Chou

Jay Chou

Jay Chou is a Taiwanese musician, singer-songwriter, multi-instrumentalist and actor. In 2000,... more »

Jolin Tsai

Jolin Tsai

Jolin Tsai is a Taiwanese singer and dancer. She's dubbed as Asia's Dancing Queen due to her... more »

Wu Chun-lin

Wu Chun-lin

Wu Chun-lin, better known by his stage name Wu Bai, is a Taiwanese rock singer and songwriter... more »